">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • พิธีมอบหนังสือสำคัญรับเงิน (กษ.04)

 • [2022-05-17] เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ยื่นคำขอเข้าใช้งาน ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2022-05-17] เปิดตัวแล้ว สินค้าประมงพื้นบ้าน ร้านบัวแก้ว ปลาแบรคแตก ภายใต้แบนรนด์ Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ [2022-05-17] ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก" (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์ ) [2022-05-17] ประชุมความคืบหน้า โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] หาแนวทางเรื่องการใช้น้ำ ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการเกษตรด้านอื่นๆ [2022-05-17] แนะนำด้านการเตียมบ่อสำหรับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ [2022-05-17] กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล [2022-05-17] กิจกรรมจิตอาสา

  พิธีมอบหนังสือสำคัญรับเงิน (กษ.04)  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานการณ์ภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการประมง


  พิธีมอบหนังสือสำคัญรับเงิน (กษ.04)

  วันที่ 14 มกราคม 2565

        นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยนางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอองครักษ์ เข้าร่วมในพิธีมอบหนังสือสำคัญรับเงิน ( กษ.04 ) ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 34 ราย ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์ มีคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. อำเภอองครักษ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี นายพีระ การุญ นายอำเภอองครักษ์ เป็นประธาน