ลงพื้นที่ แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • ลงพื้นที่ แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 • [2022-05-17] เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ยื่นคำขอเข้าใช้งาน ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2022-05-17] เปิดตัวแล้ว สินค้าประมงพื้นบ้าน ร้านบัวแก้ว ปลาแบรคแตก ภายใต้แบนรนด์ Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ [2022-05-17] ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก" (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์ ) [2022-05-17] ประชุมความคืบหน้า โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] หาแนวทางเรื่องการใช้น้ำ ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการเกษตรด้านอื่นๆ [2022-05-17] แนะนำด้านการเตียมบ่อสำหรับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ [2022-05-17] กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล [2022-05-17] กิจกรรมจิตอาสา

  ลงพื้นที่ แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  การช่วยเหลือประชาชน  สถานะการณ์แก้ปัญหาภัยแล้งด้านการประมง


  ลงพื้นที่ แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง ผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  วันที่ 14 มกราคม 2565

        นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอองครักษ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยแล้งด้านประมง ปี2564/65 ให้กับเกษตร หมู่ 11 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

        ปัญหาภัยพิบัติเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี อาจทำให้เกิดผลกระทบทางด้านประมง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยการแจ้งเตือนภัย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ และเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน พื้นที่การเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร