">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • งดเผา..วัชพืชริมบ่อ..เป็นอาหารปลาลดควันพิษ

 • [2022-05-17] เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ยื่นคำขอเข้าใช้งาน ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2022-05-17] เปิดตัวแล้ว สินค้าประมงพื้นบ้าน ร้านบัวแก้ว ปลาแบรคแตก ภายใต้แบนรนด์ Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ [2022-05-17] ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก" (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์ ) [2022-05-17] ประชุมความคืบหน้า โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] หาแนวทางเรื่องการใช้น้ำ ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการเกษตรด้านอื่นๆ [2022-05-17] แนะนำด้านการเตียมบ่อสำหรับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ [2022-05-17] กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล [2022-05-17] กิจกรรมจิตอาสา

  งดเผา..วัชพืชริมบ่อ..เป็นอาหารปลาลดควันพิษ 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  งดเผา..วัชพืชริมบ่อ..เป็นอาหารปลาลดควันพิษ

  การจัดการตอซังฟางข้าวมีหลายวิธี ฉะนั้น งดเผาตกซังฟางข้าวลดปัญหาหมอกควัน

     นำฟาง หรือหญ้าแห้ง มาหมักเป็นอาหารปลาเพิ่มไรน้ำในบ่อ ปลาโตดี ลดต้นทุน 

  1. ทำคอกล้อมเป็นรั้ว กั้นไม่ให้หญ้าและฟางลอย ไว้มุมบ่อหรือข้างบ่อ
  2. ใส่ฟางแห้งรองพื้น สลับกับ ปุ๋ยคอก เป็นชั้น อย่างน้อย 3 ชั้น
  3. เมื่อฟางลดลงก็นำมาใส่เพิ่มในคอก เพื่อเพิ่มไรน้ำไรแดง หนอนแดงในบ่อปลา สามารถเพิ่มอาหารให้ปลา