">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • รณรงค์ " หยุดเผา " ในพื้นที่การเกษตร

 • [2022-05-17] เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ยื่นคำขอเข้าใช้งาน ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2022-05-17] เปิดตัวแล้ว สินค้าประมงพื้นบ้าน ร้านบัวแก้ว ปลาแบรคแตก ภายใต้แบนรนด์ Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ [2022-05-17] ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก" (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์ ) [2022-05-17] ประชุมความคืบหน้า โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] หาแนวทางเรื่องการใช้น้ำ ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการเกษตรด้านอื่นๆ [2022-05-17] แนะนำด้านการเตียมบ่อสำหรับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ [2022-05-17] กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล [2022-05-17] กิจกรรมจิตอาสา

  รณรงค์ " หยุดเผา " ในพื้นที่การเกษตร 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  รณรงค์ " หยุดเผา " ในพื้นที่การเกษตร

   

  ทำไม ? .. ต้องหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

  การเผา..

   > ผิดกฎหมาย

   > ทำลายที่ดิน ทำให้ที่ดินเสื่อมโทรม

   > ทำลายจุลินทรีย์ในดิน

   > ทำลายแมลงควบคุมศัตรูพืช ทำให้เกิดปัญหาการระบาดของศัตรูพืช

   > ทำลายอินทรียวัตถุอาหารในดิน