โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง

 • [2022-05-17] เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ยื่นคำขอเข้าใช้งาน ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2022-05-17] เปิดตัวแล้ว สินค้าประมงพื้นบ้าน ร้านบัวแก้ว ปลาแบรคแตก ภายใต้แบนรนด์ Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ [2022-05-17] ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก" (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์ ) [2022-05-17] ประชุมความคืบหน้า โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] หาแนวทางเรื่องการใช้น้ำ ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการเกษตรด้านอื่นๆ [2022-05-17] แนะนำด้านการเตียมบ่อสำหรับการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ [2022-05-17] กิจกรรมจิตอาสาฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล [2022-05-17] กิจกรรมจิตอาสา

  โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  โครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง

  วันที่ 12 มกราคม 2565

  นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวสุทธา จิรชีพพัฒนา หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ อยู่ตาล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง ( ระบบ Digital Pension ) เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้เบิก ให้มีความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญในการขอรับและขอเบิกเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง ในรูปแบบออนไลน์ (online) ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx