ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 224

 • ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร
 • [2022-01-27] เตียมความพร้อม ในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง) และร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [2022-01-27] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] เยี่ยมชม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย อ.บ้านนา ต้นแบบเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง [2022-01-25] ลงพื้นที่ แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง และผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-01-24] รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผลักดันกุ้งก้ามกราม คู่แม่น้ำนครนายก [2022-01-24] เกษตรกรยุคใหม่.. นำนวัตกรรมไปใช้อย่างเหมาะสม [2022-01-24] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-17] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)? [2022-01-17] ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร 

   เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 64 ครั้ง


  ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งตรวจสอบความเสียหาย

  และตรวจสอบเอกสารเพื่อใช้ประกอบการช่วยเหลือเกษตรกร

  วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

  นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมาย นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอองครักษ์ พร้อมด้วย นายอติภัทร กลิ่นหวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรพื้นที่หมู่ 10 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ที่ได้รับเสียหายจากภัยพิบัติและอุทกภัย และตรวจสอบเอกสาร กษ 01 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติและอุทกภัยต่อไป