">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 224

 • ทำบุญสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
 • [2022-01-27] เตียมความพร้อม ในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง) และร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [2022-01-27] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] เยี่ยมชม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย อ.บ้านนา ต้นแบบเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง [2022-01-25] ลงพื้นที่ แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง และผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-01-24] รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผลักดันกุ้งก้ามกราม คู่แม่น้ำนครนายก [2022-01-24] เกษตรกรยุคใหม่.. นำนวัตกรรมไปใช้อย่างเหมาะสม [2022-01-24] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-17] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)? [2022-01-17] ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  ทำบุญสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก  

   เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 63 ครั้ง


  ทำบุญสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก...เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้กับบุคลากรในสังกัด

  วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

  นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ทำบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สรรพสัตว์ และเจ้ากรรม นายเวร

  โดยมี แรงงานจังหวัดนครนายกและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก อาคาร 2 ชั้น 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง