ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์วัดคุณภาพน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 224

 • ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์วัดคุณภาพน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
 • [2022-01-27] เตียมความพร้อม ในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง) และร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [2022-01-27] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] เยี่ยมชม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย อ.บ้านนา ต้นแบบเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง [2022-01-25] ลงพื้นที่ แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง และผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-01-24] รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผลักดันกุ้งก้ามกราม คู่แม่น้ำนครนายก [2022-01-24] เกษตรกรยุคใหม่.. นำนวัตกรรมไปใช้อย่างเหมาะสม [2022-01-24] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-17] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)? [2022-01-17] ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์วัดคุณภาพน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก 

   เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 65 ครั้ง


  ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์วัดคุณภาพน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

  นจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

  นายบุญส่ง ศิริมาประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย นายปรัชญา ชมเชย

  นักวิชาการประมง และ นางสาววันวิสา มาลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำ (DO หรือปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ) บริเวณพื้นที่ 1. หน้าประตูน้ำไม้เหลี่ยม ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ค่าDO=0.85 mg/l 2.ท้ายประตูน้ำไม้เหลี่ยม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ค่าDO=1.94mg/l 3.บริเวณหลังวัดบางหอย ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ค่าDO=3.00 mg/l 4.บริเวณท่าน้ำวัดพลอยกระจ่างศรี ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ค่า DO = 0.91 mg/l 5.คลองหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทองหลาง ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ค่า DO = 3.38 mg/l