การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อสร้างอัตลักษ์จังหวัดนครนายก

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 224

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อสร้างอัตลักษ์จังหวัดนครนายก
 • [2022-01-27] เตียมความพร้อม ในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง) และร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [2022-01-27] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] เยี่ยมชม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย อ.บ้านนา ต้นแบบเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง [2022-01-25] ลงพื้นที่ แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง และผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-01-24] รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผลักดันกุ้งก้ามกราม คู่แม่น้ำนครนายก [2022-01-24] เกษตรกรยุคใหม่.. นำนวัตกรรมไปใช้อย่างเหมาะสม [2022-01-24] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-17] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)? [2022-01-17] ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อสร้างอัตลักษ์จังหวัดนครนายก 

   เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 67 ครั้ง


  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อสร้างอัตลักษ์จังหวัดนครนายก

  วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

  นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง พร้อมด้วย นายประภาส พิมลกนกวรรณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และ นายอดิภัทร กลิ่นหวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าประสานเพื่อจัดเตรียมการทำปลาส้มจากปลาตะเพียนซึงเป็นอัตลักษ์ของจังหวัดนครนายก ให้รองรับกับความต้องการของผู้บริโภคในจังหวัดนครนายก และประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งรูปแบบปลาส้มเป็นตัว และปลาส้มแบบหั่นชิ้น เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร (ด้านประมง) ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ณ บ้านนายสมประสงค์ ศรีสัตนา หมู่ที่ 3 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก