ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ซื้อซากของสัตว์น้ำบางชนิดที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

การเพาะและอนุบาลปลาดุก [2021-11-22 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ร่วมเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-11-17 ] นำผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านประมง ร่วมงานนิทรรศกาลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลในการรับเสด็จฯ [2021-11-17 ] นำเสนอผลิตภัณฑ์ปลาส้ม เนื่องในโอกาสรับเสด็จฯ [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ทำบุญสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก  [2021-11-17 ] ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์วัดคุณภาพน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก [2021-11-17 ] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อสร้างอัตลักษ์จังหวัดนครนายก [2021-11-17 ]

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ซื้อซากของสัตว์น้ำบางชนิดที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  

 เผยเเพร่: 2021-11-17  |  อ่าน: 123 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ซื้อซากของสัตว์น้ำบางชนิดที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 

    ผู้ที่ซื้อซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ ผลิตภัณท์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง จากผู้ที่ได้รับหน้งสือรับรองให้จำหน่ายฯ (สป.31) 

ให้นำหนังสือกำกับการจำหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ ผลิตภัณท์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.32) มาดำเนินการแจ้งครอบครอง (สป.30) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ สป.32

ตามประกาศของกรมประมงฯ ที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.09-2267-2299 หรือ 037-311-024