ปลาสลิด ทำไมต้องบางบ่อ? ตั้งเป้า ปลาสลิดนครนายก ต้องแซงหน้า สมุทรปราการ

การเพาะและอนุบาลปลาดุก [2021-11-22 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ร่วมเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-11-17 ] นำผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านประมง ร่วมงานนิทรรศกาลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลในการรับเสด็จฯ [2021-11-17 ] นำเสนอผลิตภัณฑ์ปลาส้ม เนื่องในโอกาสรับเสด็จฯ [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ทำบุญสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก  [2021-11-17 ] ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์วัดคุณภาพน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก [2021-11-17 ] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อสร้างอัตลักษ์จังหวัดนครนายก [2021-11-17 ]

ปลาสลิด ทำไมต้องบางบ่อ? ตั้งเป้า ปลาสลิดนครนายก ต้องแซงหน้า สมุทรปราการ 

 เผยเเพร่: 2021-11-17  |  อ่าน: 95 ครั้ง


ปลาสลิด ทำไมต้องบางบ่อ? ตั้งเป้า "ปลาสลิดนครนายก" ต้องแซงหน้า สมุทรปราการ

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

     นายประภาส พิมลกนกวรรณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อมด้วย นายปรัชญา ชมเชย นักวิชาการประมง และ นายอดิภัทร กลิ่นหวล พนักงานราชการ ลงพื้นที่สำรวจ ร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ที่จำหน่ายสินค้าแปรรูป เช่น ปลาร้า ปลาแดดเดียว ปลาเค็ม เพื่อผลักดันให้ปลาสลิดนครนายกเป็นสินค้าเศรษฐกิจของจังหวัดและต่อยอดสู่ฐานการผลิตของประเทศ และตั้งเป้าหมายของการดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของผลผลิตสู่มาตรฐานสากล และช่วยอนุรักษ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นให้คงอยู่ในพื้นที่ต่อไป

     ปลาสลิดจัดว่าเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ พบมากในพื้นที่ภาคกลางและมีการขยายการเพาะเลี้ยงไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภาค ปลาสลิดสามารถอาศัยอยู่ในน้ำนิ่งทุกสภาพ การผลิตเน้นป้อนเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูป ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน

     ทั้งนี้หัวใจหลักของโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านประมง คือ การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและต้องพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน GAP รวมถึงการหาช่องทางการตลาดเพื่อจำหน่ายสินค้า โดยกรมประมงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ส่งเสริมองค์ความรู้ ทั้งในเรื่องการนำเทคโนโลยีและวิธีการเลี้ยงไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร และทำการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดด้วยการทำ MOU กับบริษัท The Mall Group เพื่อเป็นการกระจายสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปสู่ตลาด Modern Trade

ด้วยความปรารถนาดี

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #เพิ่มศักยภาพ #แปรรูป #สัตว์น้ำ #ปลาสลิด #ปลาเค็ม #ปลาแดดเดียว