ท่านนายกฯ ร่วมปล่อยปลา ประมงซึ้งใจ ชาวบ้านมีกิน ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

การเพาะและอนุบาลปลาดุก [2021-11-22 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ร่วมเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-11-17 ] นำผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านประมง ร่วมงานนิทรรศกาลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลในการรับเสด็จฯ [2021-11-17 ] นำเสนอผลิตภัณฑ์ปลาส้ม เนื่องในโอกาสรับเสด็จฯ [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ทำบุญสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก  [2021-11-17 ] ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์วัดคุณภาพน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก [2021-11-17 ] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อสร้างอัตลักษ์จังหวัดนครนายก [2021-11-17 ]

ท่านนายกฯ ร่วมปล่อยปลา ประมงซึ้งใจ ชาวบ้านมีกิน ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน 

 เผยเเพร่: 2021-11-17  |  อ่าน: 109 ครั้ง


"ท่านนายกฯ" ร่วมปล่อยปลา ประมงซึ้งใจ ชาวบ้านมีกิน ฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

     นายวิทยา ขุนสัน ประมงอำเภอเมืองนครนายก ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ จำนวน 100,000 ตัว โดยมี นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวิชัย บุญมี นายอำเภอเมืองนครนายก นายนครชัย บุญอ่วม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (ส.อบจ.) เขต 2 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่ ณ คลองส่งน้ำฝั่งขวานครนายก หน้าโรงแรมจันทรารีสอร์ท ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ (จากเดิมวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี

     สำหรับการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมิให้สูญพันธุ์ ต่อเนื่องสู่การเสริมสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแก่ประชาชนทั่วไป เพราะสัตว์น้ำ มีคุณค่าเป็นอาหารของประชาชน ทำให้เกิดการสร้างความรู้สึกที่ดีทางจิตใจ คือ ก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ เพราะได้ทํา กิจกรรมร่วมกัน และมีอานิสงส์ร่วมกันในวันนี้ที่จะต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรของชาติ และมีความสุขที่ได้บุญกุศลในวันประมงแห่งชาติ นอกจากนี้การปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณพื้นที่แห่งนี้แล้วจะมีการนำพันธุ์ปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำต่างๆ โดยแบ่งพันธุ์ปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

     ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ที่สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยในกิจกรรมครั้งนี้

ด้วยความปรารถนาดี

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #ตรวจน้ำ #ปล่อยปลา #วันประมงแห่งชาติ #21กันยายน #นายก