วันประมง จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ องครักษ์ ยิ้ม!!! ปล่อยปลานับแสน ฟื้นฟูทรัพยากรปลา

การเพาะและอนุบาลปลาดุก [2021-11-22 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ร่วมเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-11-17 ] นำผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านประมง ร่วมงานนิทรรศกาลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลในการรับเสด็จฯ [2021-11-17 ] นำเสนอผลิตภัณฑ์ปลาส้ม เนื่องในโอกาสรับเสด็จฯ [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ทำบุญสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก  [2021-11-17 ] ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์วัดคุณภาพน้ำ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก [2021-11-17 ] การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มเพื่อสร้างอัตลักษ์จังหวัดนครนายก [2021-11-17 ]

วันประมง จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ องครักษ์ ยิ้ม!!! ปล่อยปลานับแสน ฟื้นฟูทรัพยากรปลา 

 เผยเเพร่: 2021-11-17  |  อ่าน: 86 ครั้ง


"วันประมง" จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ องครักษ์ ยิ้ม!!! ปล่อยปลานับแสน ฟื้นฟูทรัพยากรปลา

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

นายวาริช ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอองครักษ์ พร้อมด้วย นายวิทยา ขุนสัน ประมงอำเภอเมืองนครนายก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน และผู้ใหญ่บ้านตำบลโพธิ์แทน จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ จำนวน 100,000 ตัว โดยมี นายพีระ การุณ นายอำเภอองครักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ แม่น้ำใน บริเวณหน้าวัดโพธิ์แทน ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ (จากเดิมวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วประเทศ และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปี

สำหรับการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร และเพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งยังช่วยขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมิให้สูญพันธุ์ ต่อเนื่องสู่การเสริมสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแก่ประชาชนทั่วไป เพราะสัตว์น้ำ มีคุณค่าเป็นอาหารของประชาชน ทำให้เกิดการสร้างความรู้สึกที่ดีทางจิตใจ คือ ก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ เพราะได้ทํา กิจกรรมร่วมกัน และมีอานิสงส์ร่วมกันในวันนี้ที่จะต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรของชาติ และมีความสุขที่ได้บุญกุศลในวันประมงแห่งชาติ นอกจากนี้การปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณพื้นที่แห่งนี้แล้วจะมีการนำพันธุ์ปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำต่างๆ ของตำบลนาหินลาด ก่อให้เกิดเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ เป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ ที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ที่สนับสนุนลูกพันธุ์สัตว์น้ำมาปล่อยในกิจกรรมครั้งนี้

ด้วยความปรารถนาดี

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #ประมงอำเภอปากพลี #ตรวจน้ำ #ปล่อยปลา #วันประมงแห่งชาติ #21กันยายน