วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสุเมธ ตันติกุล ที่ปรึกษากรมประมงด้านการแก้ไขกฎหมาย นายวิรัตน์ สนิจมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรร

วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสุเมธ ตันติกุล ที่ปรึกษากรมประมงด้านการแก้ไขกฎหมาย นายวิรัตน์ สนิจมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรร 

 เผยเเพร่: 2021-06-25  |  อ่าน: 991 ครั้ง


วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. นายสุเมธ ตันติกุล ที่ปรึกษากรมประมงด้านการแก้ไขกฎหมาย นายวิรัตน์ สนิจมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรค ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงขนอม และ fip ท้องเนียน โดยมีนาวาโทชำนาญ  จันทร์สุวรรณ หัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ