ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22/2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22/2561 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 605 ครั้ง


วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬประชุม ติดตามให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและมอบคู่มือเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านประมง (Zoning by Agri-Map) ณ ศาลาประชาคม หมู่ 14 บ้านโคกกลางสามัคคี ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ