ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 73/2564 [2021-09-06 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 72/2564 [2021-09-06 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 71/2564 [2021-09-06 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70/2564 [2021-09-06 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69/2564 [2021-08-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 68/2564 [2021-08-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 67/2564 [2021-08-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 66/2564 [2021-08-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 65/2564 [2021-08-03 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64/2564 [2021-08-03 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63/2564 [2021-08-03 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62/2564 [2021-08-03 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61/2564 [2021-08-03 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60/2564 [2021-07-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59/2564 [2021-07-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58/2564 [2021-07-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57/2564 [2021-07-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 56/2564 [2021-07-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55/2564 [2021-07-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 54/2564 [2021-06-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 53/2564 [2021-06-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 52/2564 [2021-06-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 51/2564 [2021-06-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2564 [2021-06-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49/2564 [2021-06-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 48/2564 [2021-06-28 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47/2564 [2021-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46/2564 [2021-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45/2564 [2021-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 44/2564 [2021-06-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 

 เผยเเพร่: 2021-06-16  |  อ่าน: 904 ครั้ง


              ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ดำเนินการตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อเพาะพันธุ์ปลายี่สก โดยใช้พ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติ ตั้งแต่วันที่๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านน้ำไพร ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย