ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47/2564 [2021-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 46/2564 [2021-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 45/2564 [2021-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 44/2564 [2021-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 43/2564 [2021-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42/2564 [2021-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41/2564 [2021-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40/2564 [2021-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39/2564 [2021-06-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38/2564 [2021-05-17 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37/2564 [2021-05-17 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36/2564 [2021-05-17 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28/2564 [2021-04-20 ] วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬและคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร หนองบ่อ บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจับปลาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์และดำเนินการประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ/มูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จากแหล่งน้ำ โครงการปีงบประมาณ 2563 ในการจัดกิจกรรม จับปลาม่วนซื่น รื่นเริงหนองบ่อ นี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 500 คน [2021-03-30 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 26/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 24/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2564 [2021-03-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2564 [2021-03-15 ]
อ่านทั้งหมด 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29/2564 

 เผยเเพร่: 2021-03-15  |  อ่าน: 35 ครั้ง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29/2564