วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬและคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร หนองบ่อ บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจับปลาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์และดำเนินการประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ/มูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จากแหล่งน้ำ โครงการปีงบประมาณ 2563 ในการจัดกิจกรรม จับปลาม่วนซื่น รื่นเริงหนองบ่อ นี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 500 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 34/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29/2564 [2021-04-20 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28/2564 [2021-04-20 ] วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬและคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร หนองบ่อ บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจับปลาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์และดำเนินการประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ/มูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จากแหล่งน้ำ โครงการปีงบประมาณ 2563 ในการจัดกิจกรรม จับปลาม่วนซื่น รื่นเริงหนองบ่อ นี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 500 คน [2021-03-30 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 26/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 25/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 24/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 23/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 22/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 21/2564 [2021-03-26 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 20/2564 [2021-03-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 19/2564 [2021-03-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 18/2564 [2021-03-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17/2564 [2021-03-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 16/2564 [2021-03-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15/2564 [2021-03-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2564 [2021-03-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13/2564 [2021-03-15 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12/2564 [2021-03-02 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11/2564 [2021-03-02 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10/2564 [2021-03-02 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2564 [2021-02-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2564 [2021-02-16 ] ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2564 [2021-02-16 ]
อ่านทั้งหมด 

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬและคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร หนองบ่อ บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจับปลาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์และดำเนินการประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ/มูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จากแหล่งน้ำ โครงการปีงบประมาณ 2563 ในการจัดกิจกรรม จับปลาม่วนซื่น รื่นเริงหนองบ่อ นี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 500 คน 

 เผยเเพร่: 2021-02-16  |  อ่าน: 43 ครั้ง

 

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬและคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร หนองบ่อ บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจับปลาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์และดำเนินการประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ/มูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จากแหล่งน้ำ โครงการปีงบประมาณ 2563 ในการจัดกิจกรรม จับปลาม่วนซื่น รื่นเริงหนองบ่อ นี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 500 คน