กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 [2021-04-16 ] กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ [2021-04-16 ] เจ้าหน้าที่เข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification System [2021-04-16 ] ประชุมหารือชื่อชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงเพื่อใช้ในระบบ Thai Flagged Catch Certification System [2021-04-16 ] ร่วมประชุม เรื่องข้อกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุมการทำการประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ และเรือพื้นบ้านเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [2021-04-16 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ [2021-04-16 ]

กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-04-16  |  อ่าน: 90 ครั้ง


  เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออก
สัตว์น้ำ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ควบคุมการขนถ่ายของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาร์
จำนวน 3 ลำ ชื่อเรือ DANAHLAING-22, Toe Tet Lin-18 ณ ท่าเทียบเรือสะพานปลาระนอง และเรือ AUNG MOE THAN-3
ณ ท่าเทียบเรือแพสิริพรรุ่งเรือง การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย