เจ้าหน้าที่เข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification System

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 [2021-04-16 ] กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ [2021-04-16 ] เจ้าหน้าที่เข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification System [2021-04-16 ] ประชุมหารือชื่อชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงเพื่อใช้ในระบบ Thai Flagged Catch Certification System [2021-04-16 ] ร่วมประชุม เรื่องข้อกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุมการทำการประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ และเรือพื้นบ้านเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [2021-04-16 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ [2021-04-16 ]

เจ้าหน้าที่เข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification System 

 เผยเเพร่: 2021-04-16  |  อ่าน: 93 ครั้ง


  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา)

และกลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง เข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบ Thai Flagข่าged Catch Certification System

เพื่อขยายขอบข่ายระบบตรวจสอบย้อนกลับให้ครอบคลุมเรือประมงพื้นบ้าน โดยดำเนินการทดสอบระดับโปรแกรมและการทดสอบ

ระดับผู้ใช้งานเพื่อให้ประสิทธิภาพของระบบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอน