ประชุมหารือชื่อชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงเพื่อใช้ในระบบ Thai Flagged Catch Certification System

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 [2021-04-16 ] กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับกลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ [2021-04-16 ] เจ้าหน้าที่เข้าร่วมทดสอบการใช้งานระบบ Thai Flagged Catch Certification System [2021-04-16 ] ประชุมหารือชื่อชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงเพื่อใช้ในระบบ Thai Flagged Catch Certification System [2021-04-16 ] ร่วมประชุม เรื่องข้อกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุมการทำการประมงสำหรับเรือประมงพาณิชย์ และเรือพื้นบ้านเพื่อลดผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม [2021-04-16 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ [2021-04-16 ]

ประชุมหารือชื่อชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงเพื่อใช้ในระบบ Thai Flagged Catch Certification System 

 เผยเเพร่: 2021-04-16  |  อ่าน: 87 ครั้ง


  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำและท่าเทียบเรือประมง
กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (กรป.) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง และกองนโยบายและแผนพัฒนาประมง ร่วมประชุมหารือเรื่องชื่อชนิดสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมงเพื่อใช้ในระบบ
Thai Flagged Catch Certification System เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน