ชาวอ่างทองแห่จับกุ้งปล่อย กรมประมง "ก้ามกราม" โลละ 800 รสชาติอร่อย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมข้าราชการ ร่วมปล่อยปลาในกิจกรรม "ผันน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง" [2021-10-14 ] แผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2564 (ด้านประมง) [2021-10-05 ] การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่2) [2021-09-23 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและยกเลิกราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ [2021-09-23 ] การขอหนังสือรับรอง [2021-09-08 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ [2021-07-20 ] ประชาสัมพันธ์ประกวดฟาร์มเกษตรกรและหน่วยผลิตพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์  [2021-07-20 ] แก้ไขชื่อพันธุ์สัตว์น้ำ [2021-05-28 ] มอบอาหารปลาและพันธุ์ปลาตะเพียนขาว แก่เกษตรกร 12 ราย โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564  [2021-05-21 ] มอบอาหารปลาและพันธุ์ปลาตะเพียนขาว แก่เกษตรกร 13 ราย โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปี 2564  [2021-05-21 ]

ชาวอ่างทองแห่จับกุ้งปล่อย กรมประมง "ก้ามกราม" โลละ 800 รสชาติอร่อย 

 เผยเเพร่: 2021-05-21  |  อ่าน: 222 ครั้ง