การรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก

การรายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก 

 เผยเเพร่: 2020-07-29  |  อ่าน: 272 ครั้ง

 

 

หนังสือแจ้งให้รารยงานผลการฝึกอบรมบุคลากรกรมประมงและบุคคลภายนอก

แบบกบค1/64 (สำหรับผู้เข้ารับการอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก)

แบบกบค2/64 (สำหรับหน่วยงานผู้จัดอบรมบุคลากรของกรมประมง)

แบบกบค3/64 (สำหรับหน่วยงานผู้จัดอบรมบุคคลภายนอก/เกษตรกร)

หนังสือรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2564

(รายละเอียด)

รายงานผลการพัฒนารายบุคคล (IDP) กรมประมง ปีงบประมาณ 2564 
(รายละเอียด)

แบบฟอร์มแผนการรายงานผลพัฒนาบุคลากรกรมประมง ประจำปีงบประมาณ 2563