การโอนข้าราชการ

การโอนข้าราชการ 

 เผยเเพร่: 2020-06-26  |  อ่าน: 544 ครั้ง

 

แบบฟอร์ม

- หนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง
(สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ)

หนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมประมง
(สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ)

ระเบียบและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง