คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ)

คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ) 

 เผยเเพร่: 2020-06-27  |  อ่าน: 9,172 ครั้ง


/คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ) พ.ศ. 2564

 • คำสั่งกรมประมง ที่ 976/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 934/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 860/2564 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 717/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 685/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 664/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำแต่งตั้งลูกจ้างประจำในกรมประมงให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่
  ตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
  (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 656/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 646/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 639/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 633/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 622/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 610/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 9 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 534/2564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 442/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 435/2564 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 413/2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 13 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 398/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 319/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 289/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 222/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 172/2564 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 98/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 80/2564 ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 71/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)

 

 

คำสั่งกรมประมง (ลูกจ้างประจำ) พ.ศ. 2563

 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1138/2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1121/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 12 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1046/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1042/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดใหม่
  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (เฉพาะราย) (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 1017/2563 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 985/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 982/2563 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 892/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอรียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 868/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 2 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 847/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 822/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 821/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 5 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 815/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 10 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 814/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 10 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 805/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (เฉพาราย) (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 796/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 795/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 785/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 784/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 777/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 774/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 7 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 773/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 7 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 761/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 14 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 760/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 14 ราย) (รานละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 750/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 749/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 3 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 675/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 6 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 674/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 6 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 627/2563 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 588/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 587/2563 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำดำรงตำแหน่งใหม่ (การปรับระดับชั้นงาน) (จำนวน 1 ราย)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 539/2563 ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 374/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 365/2563 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 328/2563 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (จำนวน 12 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 285/2563 ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 263/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 117/2563 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เรื่อง อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ (จำนวน 1 ราย) (รายละเอียด)
 • คำสั่งกรมประมง ที่ 41/2563 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ (2 ราย) (รายละเอียด)