ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร 

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |  อ่าน: 2,678 ครั้ง

 

 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 14 - 22 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ระหว่างวันที่ 14 - 22 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 2 - 15 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ระหว่างวันที่ 4 - 17 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา ระหว่างวันที่ 2 - 14 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า สังกัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองบริหารการคลัง ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สังกัด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 27พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คนพิการ) สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่1 - 14 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระนอง ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง ระหว่างวันที่ 13 - 25 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ระหว่างวันที่ 16 - 27 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลา รับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 23 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร สังกัด กองกฎหมาย รับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียด)