ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร 

 เผยเเพร่: 2020-06-23  |  อ่าน: 10,761 ครั้ง


 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 15 - 23 กันยายน 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา ระหว่างวันที่ 2 - 10 กันยายน 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระบุรี ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2564- 18 สิงหาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2564- 18 สิงหาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2564- 9 สิงหาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(คนพิการ) สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม 2564- 5 สิงหาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรี ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 12 - 20 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 9 - 19 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยสหโภชน์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 8 - 16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 5 - 16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและอนุรักษ์พันธุ์ปู ป่าทุ่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 6 -  14 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สังกัด กลุ่มตรวจสอบภายใน ระหว่างวันที่ 21 - 29 มิถุนายน 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง ระหว่างวันที่ 11 -  21 มิถุนายน 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ี 28 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์) ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 21 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียด)
 • การเลื่อนวันรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง  (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสงขลา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2564(รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 9 เมษายน - 23 เมษายน 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 16 เมษายน 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 10 (พังงา) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 7 เมษายน 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9 - 17 มีนาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 12 มีนาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 9 มีนาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร สังกัด ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 2 - 10 มีนาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) ระหว่างวันที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ระหว่างวันที่ 3 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 20 - 28 มกราคม 2564 (รายละเอียด)
 • การเลื่อนวันรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้น 1 สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 7 - 15 มกราคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ระหว่างวันที่ 4 - 12 มกราคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 25 ธันวาาคม 2563 - 6 มกราคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร ระหว่างวันที่ 4 - 14 มกราคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และตำแหน่งช่างเครื่องเรือจักรกล สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ระหว่างวันที่ 4 - 12 มกราคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม ระหว่างวันที่ 4 - 13 มกราคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัด กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ระหว่างวันที่ 11 - 19 มกราคม 2564 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ระหว่างวันที่ 16 - 25 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2 สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสงขลา ระหว่างวันที่ 14 - 23 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งกะลาสี สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 14 - 22 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)
 • รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง ระหว่างวันที่ 14 - 22 ธันวาคม 2563 (รายละเอียด)