กลุ่มความร่วมมือการทำประมงนอกน่านน้ำ

กลุ่มความร่วมมือการทำประมงนอกน่านน้ำ 

 เผยเเพร่: 2020-05-03  |  อ่าน: 1,350 ครั้ง

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มความร่วมมือการทำประมงนอกน่านน้ำ

     (๑) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเกี่ยวกับโอกาสและแนวทางการทำการประมงนอกน่านน้ำต่างประเทศและในทะเลหลวง รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการทำการประมงของเรือประมงไทย

     (๒) ดำเนินการจัดเตรียมท่าทีและประเด็นเจรจา การสนับสนุนและสร้างโอกาสการทำประมงนอกน่านน้ำไทย ทั้งในเขตรัฐชายฝั่งและทะเลหลวง

     (๓) ดำเนินการผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านประมงนอกน่านน้ำระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ที่มีศักยภาพ และเปิดโอกาสให้มีความร่วมมือ ตลอดจนบริหารและดำเนินโครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง

     (๔) วิเคราะห์ ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ/กฎระเบียบขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค ทั้งในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกแต่ให้ความร่วมมือหรือพันธกรณีระหว่างประเทศ

     (๕) เผยแพร่ข้อมูลในเรื่องโอกาสในการทำประมงทะเลนอกน่านน้ำไทย รวมทั้งมาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย