กฎกระทรวง 

 เผยเเพร่: 2020-04-30  |  อ่าน: 1,432 ครั้ง

 

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๕๖๒

enlightened  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/007/T_0001.PDFhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/007/T_0001.PDF