หลักเกณฑ์การนำเข้าส่งออกสินค้าประเทศต่างๆ


[2022-02-03] เอกสารการประชุม เรื่อง เเนวทางการปฎิบัติตามระเบียบสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกสหพันธรัฐรัสเซียและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2563 [2022-02-03] VETERINARY AND SANITARY REQUIREMENTS AND NORMS OF THE EAEU AND THE RUSSIAN FEDERATION [2020-04-18] หลักเกณฑ์การใช้ห้องปฎิบัติการทดสอบเพื่อการตรวจทวนสอบระบบคุณภาพ [2020-04-18] หลักเกณฑ์การขอใบรับรองสุขอนามัยเพื่อแสดงสินค้า [2020-04-18] หลักเกณฑ์การใช้ห้องปฎิบัติการทดสอบเพื่อการตรวจทวนสอบระบบคุณภาพ [2020-04-18] หลักเกณฑ์การรับผลวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการภายนอก [2020-04-17] หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการตรวจรับรองโรงงาน [2020-04-17] หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ส่งออก [2020-04-17] ขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ประมง [2020-04-17] เอกสารประกอบการประชุม 2558 อ่านทั้งหมด 

หลักเกณฑ์การนำเข้าส่งออกสินค้าประเทศต่างๆ 


สหภาพยุโรป

 สาธารณรัฐประชาชนจีน

ออสเตรเลีย

หลักเกณฑ์การส่งออกผลิตภัณฑ์แซลมอนไปยังออสเตรเลีย....18/01/53

หลักเกณฑ์การส่งออกสินค้ากุ้งไปออสเตรเลีย....19/11/50

นิวซีแลนด์

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

โครงการลดการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำไปยังสาธารณรัฐแอฟริกาใต้....20/03/52

สาธารณรัฐเกาหลี

รัสเซีย

 1. AQUATIC ANIMAL HEALTH CODE (ENG / THAI)
 2. Decision of the Commission of the Customs Union No.880 (ENG / THAI)
 3. DECISION OF THE COMMISSION OF THE CUSTOMS UNION No. 299 (ENG / THAI)
 4. DECISION OF THE COMMISSION OF THE CUSTOMS UNION No. 317 (ENG / THAI)
 5. FEDERAL LAW NO. 29-FZ ON THE QUALITY AND SAFETY OF FOOD PRODUCTS (ENG / THAI)
 6. HEALTH RULES FOR THE COLD (ENG / THAI)
 7. Sanitary Rules and Norms SanPiN 2.3.4.050-96 (ENG / THAI)
 8. SanPiN 2.1.4.1074-01 (ENG THAI)
 9. SanPiN 2.3.2.1078-01 (ENG / THAI)
 10. TR CU 021-2011 On Food Safety Amend 2014 (ENG / THAI)
 11. TR EAES 040-2016 (ENG / THAI)
 12. TR CU 005-2011 (ENG / THAI)

สหรัฐอเมริกา

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย