ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำแบบอิเล็กทรอนิกส์ [2021-06-15 ] การตรวจสอบสินทรัพย์ [2021-04-28 ] ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง [2021-04-21 ] รายการการรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ [2021-03-19 ] แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของกองบริหารการคลัง [2021-02-02 ] ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง [2020-08-07 ] ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง [2020-05-05 ] ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์ [2020-05-05 ] ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ [2020-05-05 ] ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ [2020-04-20 ] ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม [2020-04-20 ] การประชุมกองบริหารการคลัง [2020-04-20 ] เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี [2020-04-20 ]
อ่านทั้งหมด 

ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ 

 เผยเเพร่: 2020-04-20  |  อ่าน: 6,554 ครั้ง

 

*** สลิปเงินเดือน มกราคม 2561 เป็นต้นไป ให้ปริ้นท์ใน ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ โครงสร้างใหม่

ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ โครงสร้างเดิม

ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ โครงสร้างใหม่