ผลการรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงรายประเด็น ต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ....

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 [2021-01-06 ] ผลการรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงรายประเด็น ต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  [2020-10-26 ] ผลการรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงรายประเด็น ต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ....  [2020-10-26 ] รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฏหมาย พระราชบัญญัติกองทุนประมงแห่งชาติ [2020-10-22 ] รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฏหมาย พระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย [2020-10-22 ] สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563 [2020-05-19 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 [2020-04-29 ] Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563 [2020-04-29 ] การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563 [2020-04-21 ] Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563 [2020-04-17 ] การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563 [2020-04-14 ] การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563  [2020-04-14 ]

ผลการรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงรายประเด็น ต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ....  

 เผยเเพร่: 2020-04-14  |  อ่าน: 156 ครั้ง

 

 

ผลการรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงรายประเด็น

จากที่กรมประมงเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีผู้ดาวน์โหลดและแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประมง (www.fisheries.go.th) จำนวน ๑๔๘ ราย และจากการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด สามารถสรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง และคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น รวม ๒๓ ประเด็น ๑๗ มาตรา ดังนี้