สัมมนาออนไลน์หัวข้อ "สยายครีบ..ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามไทย ไปไกลระดับโลก"

ใต้ร่มพระบารมีจากสายธาราสู่มหานที 95 ปี เนื่องในวาระ ครบรอบ 95 ปี กรมประมง [2021-10-02 ] การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และอาหารมีชีวิต รุ่นที่ 2  [2021-09-05 ] การฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และอาหารมีชีวิต รุ่นที่ 1 [2021-08-28 ] อัศจรรย์พันธุ์ไม้น้ำ ธุรกิจการผลิตพรรณไม้น้ำสวยงามเพื่อส่งออก [2021-08-28 ] ขั้นตอนการขออนุญาตให้ส่งออกสัตว์น้ำตามมาตรา 65 แห่ง พรก.การประมง 2558 [2021-08-16 ] กรมประมง...ออกประกาศ ! “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง จนถึง 30 กันยายน 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เกษตรกร ชาวประมง ผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID19 [2021-08-05 ] กรมประมง....เข้ม!!! ออกประกาศฯ ห้ามเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างถิ่น13 ชนิดควบคุมการแพร่พันธุ์และทำลายระบบนิเวศแหล่งน้ำ [2021-07-10 ] "ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต 16 เรื่อง จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 [2021-05-31 ] How To! สร้างอาชีพจากการจัดตู้พรรณไม้น้ำ [2021-05-26 ] “ขยายเวลา” การหมดอายุหนังสืออนุญาต16เรื่อง [2021-04-25 ]

สัมมนาออนไลน์หัวข้อ "สยายครีบ..ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามไทย ไปไกลระดับโลก" 

 เผยเเพร่: 2021-04-25  |  อ่าน: 591 ครั้ง


เตรียมพบกับ สัมมนาออนไลน์หัวข้อ "สยายครีบ..ธุรกิจสัตว์น้ำสวยงามไทย ไปไกลระดับโลก"

ธุรกิจการเพาะเลี้ยงและส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม ระหว่างและหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นอย่างไร? ปลาชนิดไหนเป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุด? ประเทศไหนนำเข้าสัตว์น้ำสวยงามมากที่สุด? อยากส่งออกสัตว์น้ำสวยงามบ้างต้องเริ่มจากตรงไหน?

มาร่วมฟังแบบเจาะลึกในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 - 13.45 น. ทางเพจเฟสบุ๊ก FishKeepingAndAquaWorld

ช่วงที่ 1 เวลา 13.00 – 13.15: เจาะลึกธุรกิจการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามของประเทศไทย พร้อมกลยุทธ์ของกรมประมง ในการสนับสนุนเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม โดย นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ช่วงที่ 2 เวลา 13.15 – 13.40: ธุรกิจสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงามในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จนถึงแนวโน้มในอนาคต และเทรนด์ของตลาดโลก โดย นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อโทร 02-833-6395 หรือ อีเมล kawintrad@impact.co.th

FishKeepingAndAquaWorld