ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน

ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2019-08-24  |  อ่าน: 76 ครั้ง

 

    หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น  ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์สัตว์น้ำจืดแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของกรมประมง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง จึงได้ดำเนินการจัดหาสถานที่และจัดงบประมาณในการก่อสร้างในปี 2535 โดยได้ดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2537 และได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานประจำตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2537 เป็นต้นมา

 ที่ตั้งหน่วย  325/14 บ้านท่าเรือ หมู่ 3 ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4344 6241