ข่าวกิจกรรมควบคุมการทำการประมง

ข่าวกิจกรรมควบคุมการทำการประมง 

 เผยเเพร่: 2019-06-15  |  อ่าน: 106 ครั้ง

 

นปท.เกาะสิมิลัน พังงา ออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่ง เขตพื้นที่ จว.พังงา จว.ภูเก็ต และต่อเนื่อง จว.กระบี่ ตรวจสอบเรือประมงจำนวน  ๒  ลำ ดังนี้

  ๑. เรืออวนล้อมจับปลากะตัก   ชื่อ  โชคดี          ขนาด  ๒๙.๘๒  ตันกรอส

  ๒. เรืออวนล้อมจับปลากะตัก   ชื่อ  พรานสมุทร  ขนาด  ๒๔.๐๔  ตันกรอส

ผลการตรวจสอบ เอกสาร/ใบอนุญาต คนประจำเรือ เครื่องมือทำการประมง ถูกต้อง ไม่พบการกระทำผิดกฎหมายการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

       ประชาสัมพันธ์  เนื่องจากในช่วงนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีคลื่นลมแรง ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ชาวประมง ควรเดินเรืออย่างระมัดระวัง หรือ หากมีคลื่นลมจัดควรงดออกทำการประมง , พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ , พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ชาวประมง