เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค.61