เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 62 เรือตรวจประมงทะเล 107 และ เรือตรวจประมงทะเล 108 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง

เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 62 เรือตรวจประมงทะเล 107 และ เรือตรวจประมงทะเล 108 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง 

 เผยเเพร่: 2019-06-17  |  อ่าน: 61 ครั้ง

 

ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562  นปท.เพชรบุรี / ศปท.เขต 1 (ระยอง) โดยนายประเสริฐ องศารา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนายชวัลวิทย์ พัฒน์เจริญ ,นายสุรชาติ สวัสดิ์มลทิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจประมงทะเล 107-108  รวม 9นาย ออกปฏิบัติงาน กิจกรรมบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและการจัดการด้านแรงงานประมง

ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบเรือประมงพาณิชย์ จำนวน 4 ลำ

1.เรือ สินสมบูรณ์นาวี 3 (เรือปลา)หมายเลขทะเบียน  317505307 ขนาด  127.74 ตันกรอส

2.เรือ สินสมบูรณ์นาวี 1 (เรือหู) หมายเลขทะเบียน  317505307 ขนาด 111.9 ตันกรอส

3.เรือ ส.โชคทองเจือ 8 (เรือปลา) หมายเลขทะเบียน 317500200  ขนาด 114.75 ตันกรอส

4.เรือ ส.โชคทองเจือ 9 (เรือหู) หมายเลขทะเบียน 437500085  ขนาด 78.83 ตันกรอส

จากการตรวจสอบเอกสารประจำเรือใบอนุญาตทำการประมง  เครื่องมือทำการประมง คนประจำเรือ  ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งทำการประชาสัมพันธ์  พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560,กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทราบ และได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ห้ามทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตก พื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงครามและ สมุทรสาคร ภายในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ถึง ๑๕ สิงหาคม ของทุกปี