เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 หน่วยฯ เพชรบุรี ออกปฎิบัติงานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ศาลาชุมชนบ้านไทรน้อย ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 หน่วยฯ เพชรบุรี ออกปฎิบัติงานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ศาลาชุมชนบ้านไทรน้อย ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  

 เผยเเพร่: 2019-06-17  |  อ่าน: 71 ครั้ง

 

วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงเพชรบุรี ออกปฏิบัติงานจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ ศาลาชุมชนบ้านไทรน้อย ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี ได้บรรยายพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับฟังปัญหาการทำการประมง
ในพื้นที่