">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • MSY ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

  • [2022-06-27] CPUE เขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 [2022-06-24] Logbook ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [2022-06-17] MSY ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [2022-06-14] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนแม่น้ำโขง [2022-06-02] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (7) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (6) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (5) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (4) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (3)

    MSY ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


            เมื่อวันที่  17 ถึง 20 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมงกิจกรรมหลักสำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง  กิจกรรมย่อยการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ฯ (MSY) ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม โดยทำการวัดขนาดความยาว และชั่งน้ำหนักของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 5 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาซิวแก้ว ปลาตะเพียน ปลาสร้อยขาว และปลากระมัง พร้อมทั้งศึกษาการสืบพันธุ์ของปลาระยะเจริญพันธุ์ (Maturity stage) และค่าดัชนีความสมบูรณ์เพศในปลา (Gonadosomatic Index, GSI) ภายในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ตามกิจกรรมการติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมงฯ (น้ำแดง) ด้วย