ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ภายใต้โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ริมแม่น้ำมูล บ้านกลาง ตำบลราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ภายใต้โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ริมแม่น้ำมูล บ้านกลาง ตำบลราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

  • [2022-06-27] CPUE เขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 [2022-06-24] Logbook ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [2022-06-17] MSY ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [2022-06-14] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนแม่น้ำโขง [2022-06-02] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (7) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (6) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (5) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (4) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (3)

    ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ภายใต้โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ริมแม่น้ำมูล บ้านกลาง ตำบลราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


       เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ และชุมชนบ้านกลาง ดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ภายใต้โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ริมแม่น้ำมูล บ้านกลาง ตำบลราษีไศล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 350,000 ตัว พร้อมทั้งสอบถามผลจับกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำมูลภายในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำข้อมูลผลการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามในโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษต่อไป