ลงพื้นที่รับการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการประมงของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ลงพื้นที่รับการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการประมงของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12

  • [2022-06-27] CPUE เขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 [2022-06-24] Logbook ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [2022-06-17] MSY ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [2022-06-14] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนแม่น้ำโขง [2022-06-02] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (7) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (6) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (5) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (4) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (3)

    ลงพื้นที่รับการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการประมงของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


        เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 นายสมศักดิ์ ทองหุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น และนายวรปรัชญ์ เหาะเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการประมงของผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 นายขจร เราประเสริฐ พร้อมคณะ ได้ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังภายในเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่ตำบลหนองกุงเซิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น และติดตามการดำเนินงานของชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านภูเขาวง ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 100,000 ตัว เพื่อปล่อยลงในเขตอนุรักษ์ของชุมชนบ้านภูเขาวง เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ต่อไป