">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • Logbook ประจำเดือนเมษายน 2565

  • [2022-06-27] CPUE เขื่อนอุบลรัตน์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 [2022-06-24] Logbook ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [2022-06-17] MSY ประจำเดือนมิถุนายน 2565 [2022-06-14] โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งประมงเชิงนิเวศ (EAFM) ชุมชนแม่น้ำโขง [2022-06-02] พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (7) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (6) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (5) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (4) [2022-06-02] โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ (3)

    Logbook ประจำเดือนเมษายน 2565 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


        เมื่อวันที่ 25 ถึง 27 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น ได้ปฏิบัติงานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลัก
    การจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยการประเมินปริมาณผลจับสัตว์น้ำจากการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดด้วยการวางสมุดปูม (Logbook) โดยทำการเก็บข้อมูลผลจับสัตว์น้ำจากแพปลาในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ เพื่อรวบรวมข้อมูลผลจับสัตว์น้ำรายเดือน ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2565