ประกาศผู้ชนะจ้าเหมาบริการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งจุลินทรีย์ ปม.1 [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุวัสดุรองรับ [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งตัวอย่างสารตกค้าง [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [2019-12-12 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [2019-12-12 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 4968 [2019-12-12 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้า วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง [2019-12-12 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2019-12-12 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศผู้ชนะจ้าเหมาบริการ 

 เผยเเพร่: 2019-12-12  |  อ่าน: 92 ครั้ง

 

ประกาศผู้ชนะจ้าเหมาบริการ