ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 

 เผยเเพร่: 2019-03-08  |  อ่าน: 237 ครั้ง

 

ประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว (แสดงไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันประกาศ)

ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐและจัดทำผลสรุปการพิจารณาฯเป็นรายเดือนตามแบบ สขร.1

  1. ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ให้นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศการประกวดราคา/สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์