ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน [2019-12-12 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [2019-12-12 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บจ 4968 [2019-12-12 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร วัสดุไฟฟ้า วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุน้ำมันและเชื้อเพลิง [2019-12-12 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2019-12-12 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2019-12-12 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2019-11-26 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2019-11-26 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Syring Pump [2019-11-26 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์  [2019-11-18 ]
อ่านทั้งหมด 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 

 เผยเเพร่: 2019-11-18  |  อ่าน: 100 ครั้ง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561