ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี [2020-03-11 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี [2020-03-10 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลำเลียงปลานวลจันทร์ทะเล [2020-03-10 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง [2020-03-10 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมายานพาหนะ [2020-02-21 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าโพลีฯ [2020-02-21 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ [2020-02-19 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทดสอบความชำนาญการทดสอบ [2020-02-19 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ [2020-02-19 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องreal-time Light Cycler480 [2020-02-13 ]
อ่านทั้งหมด 

ราคากลางถนนคสล. 

 เผยเเพร่: 2020-02-13  |  อ่าน: 105 ครั้ง

 

ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)