ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี [2020-03-11 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี [2020-03-10 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลำเลียงปลานวลจันทร์ทะเล [2020-03-10 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง [2020-03-10 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมายานพาหนะ [2020-02-21 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าโพลีฯ [2020-02-21 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำซองใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ [2020-02-19 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทดสอบความชำนาญการทดสอบ [2020-02-19 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ [2020-02-19 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องreal-time Light Cycler480 [2020-02-13 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งจุลินทรีย์ ปม.1 [2020-02-13 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ [2020-02-03 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2020-01-28 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งจุลินทรีย์ ปม.1 [2020-01-28 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2020-01-28 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2020-01-28 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง [2020-01-24 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งจุลินทรีย์ ปม.1 [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุวัสดุรองรับ [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งตัวอย่างสารตกค้าง [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม [2020-01-08 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2019-11-26 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร [2019-11-26 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ Syring Pump [2019-11-26 ] ประกาศผู้ชนะจ้าเหมาบริการ [2019-09-30 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [2019-09-30 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุวิทยาศาสตร์ [2019-09-11 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ [2019-09-11 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ล้างแอร์พร้อมลงน้ำยา [2019-09-11 ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง  

 เผยเเพร่: 2019-09-11  |  อ่าน: 71 ครั้ง

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117484221)

http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch