เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. 

 เผยเเพร่: 2019-09-11  |  อ่าน: 43 ครั้ง

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 130 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองงสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)