ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน

อ่านทั้งหมด 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน  

 เผยเเพร่: 2019-09-11  |  อ่าน: 149 ครั้ง

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)