ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสาคร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 184 รายการ [2021-04-30 ] การอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) โดยการเสริมจุลินทรีย์ ปม.1 [2020-09-25 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง [2020-08-23 ] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง [2020-08-02 ] ยื่นคำขอเข้าใช้งาน APD [2020-07-31 ] ยา มหันตภัยร้าย เกษตรกรไทย ใช้เท่าที่จำเป็น [2020-07-31 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง [2020-07-15 ] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง [2020-06-24 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ [2020-06-22 ] วงเงินงบประมาณและราคากลางที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏบัติการ [2020-06-19 ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานทีในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ [2020-05-27 ] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ [2020-05-07 ] วัตถุดิบอาหาร สูตรอาหารสัตว์น้ำ และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำ  [2020-03-12 ] อาการขี้ขาวและสาเหตุของการเกิดขี้ขาว [2020-03-12 ] ความรู้ความเข้าใจผลกระทบของเชื้อไมโครสปอริเดีย EHP และวัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มและการจัดทำบัญชีต้นทุน [2020-03-11 ] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [2020-03-10 ] ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง [2020-01-10 ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานทีในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง [2019-12-11 ] การให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปูทะเล แก่สมาชิกกลุ่มสมาคมการประมงสมุทรปราการ [2019-10-20 ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานทีในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ [2019-06-14 ] ประกาศ เลื่อนวันสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ [2019-03-29 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (คนพิการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [2019-03-28 ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [2019-03-25 ] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล [2019-02-25 ] แนวทางข้อปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมโรคตัวแดงดวงขาวในกุ้งทะเล [2019-02-20 ] คู่มือการหาสาเหตุ การสังเกตอาการ การป้องกันและการรักษาสัตว์น้ำป่วยหรือตาย [2019-02-20 ] ยาและสารเคมีเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ [2019-02-20 ] การป้องกันและการกำจัดโรคปลา [2019-02-20 ] บทความวิชาการ เรื่อง การเพาะเลี้ยงปูทะเล  [2018-09-19 ] บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง [2018-09-17 ]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร) 

 เผยเเพร่: 2018-09-17  |  อ่าน: 954 ครั้ง

 

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 2 (สมุทรสาคร) ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 สิงหาคม 2561 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 034 426 220


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 คลิก