ประกาศราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง [2019-11-19 ] การให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปูทะเล แก่สมาชิกกลุ่มสมาคมการประมงสมุทรปราการ [2019-10-20 ] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ [2019-07-18 ] เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ [2019-07-04 ] ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ [2019-07-04 ] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานทีในการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ [2019-06-25 ] คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [2019-06-18 ] ผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างปรับปรุงโรงเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง  [2019-06-17 ] ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง [2019-06-17 ] ผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง  [2019-06-17 ]

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 เผยเเพร่: 2019-06-17  |  อ่าน: 322 ครั้ง

 

จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ (Aquarium) สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 43,832,000.00 บาท (สี่สิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

รายละเอียดในประกาศเพิ่มเติม

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)